Info voor patiënten

Afspraken

  • Klik op de knop "Maak afspraak"
  • Wij vragen je tijdig op de afspraak te komen
  • Een afspraak annuleren of verplaatsen kan je op deze site op voorwaarde dat je de login en het passwoord die je werden toegestuurd na boeking bewaard hebt. Je kan ook telefonisch annuleren (voorkeur online)

Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen dienen dus meerdere afspraken gemaakt te worden.
Verwittig tijdig indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen of niet op het afgesproken uur aanwezig kan zijn.


Praktisch

  • Gelieve verwijsbrief van de huisarts en ev. beeldvorming mee te brengen naar de raadpleging 
  • De privé praktijk is toegankelijk voor rolstoelen
  • Er zijn parkeerplaatsen voor de praktijk
  • De privé praktijk is een niet-geconventioneerde raadpleging